Infarma Medycyna praktyczna

Zalety udziału w badaniach klnicznych dla ośrodka i pacjenta

Wpływ badań klinicznych na postęp w medycynie w ostatnich 10 lat